สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2021   634  
2 Apr 2021   631  
3 Apr 2021   450  
4 Apr 2021   391  
5 Apr 2021   446  
6 Apr 2021   422  
7 Apr 2021   517  
8 Apr 2021   443  
9 Apr 2021   519  
10 Apr 2021   459  
11 Apr 2021   407  
12 Apr 2021   411  
13 Apr 2021   595  
14 Apr 2021   581  
15 Apr 2021   373  
16 Apr 2021   499  
17 Apr 2021   470  
18 Apr 2021   401  
19 Apr 2021   499  
20 Apr 2021   466  
21 Apr 2021   496  
22 Apr 2021   419  
23 Apr 2021   491  
24 Apr 2021   510  
25 Apr 2021   397  
26 Apr 2021   641  
27 Apr 2021   580  
28 Apr 2021   480  
29 Apr 2021   369  
30 Apr 2021   517