สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2021   386  
2 Sep 2021   317  
3 Sep 2021   546  
4 Sep 2021   721  
5 Sep 2021   653  
6 Sep 2021   798  
7 Sep 2021   914  
8 Sep 2021   649  
9 Sep 2021   762  
10 Sep 2021   574  
11 Sep 2021   652  
12 Sep 2021   389  
13 Sep 2021   341  
14 Sep 2021   431  
15 Sep 2021   383  
16 Sep 2021   412  
17 Sep 2021   444  
18 Sep 2021   644  
19 Sep 2021   400  
20 Sep 2021   427  
21 Sep 2021   456  
22 Sep 2021   320  
23 Sep 2021   869  
24 Sep 2021   287  
25 Sep 2021   728  
26 Sep 2021   370  
27 Sep 2021   460  
28 Sep 2021   573  
29 Sep 2021   735  
30 Sep 2021   338