ติดต่อ

สายด่วนได้ที่ : +668 1640 2295
+668 1358 3800

สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้ปั๊มน้ำเครื่องยนต์เบนซิน

      ในยุคปัจจุบันปั๊มน้ำเครื่องยนต์เบนซินนั้นเป็นเครื่องยนต์อเนกประสงค์ที่มีขนาดเล็กสามารถพกพาเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยประเภทของปั๊มน้ำที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน คือ ปั๊มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้าและปั๊มน้ำเครื่องยนต์แบบใช้น้ำมัน ซึ่งปั๊มน้ำทั้งสองนั้นจะมีหน้าที่ถ่ายเทของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเหมือนกัน เพื่อเพิ่มแรงดันของน้ำและด้วยคุณสมบัติของปั๊มน้ำเครื่องยนต์เบนซินนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้สูบน้ำ ล้างเรือ ฉีดน้ำขึ้นที่สูง ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ การบำรุงรักษาโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการนิยมนำไปใช้ประกอบธุรกิจของตนกันมากยิ่งขึ้น 

เครื่องยนต์อเนกประสงคื

      สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึง คือ การเลือกขนาดของปั๊ม ในการเลือกปั๊มต้องดูว่าปั๊มสามารถจ่ายปริมาณน้ำได้มากแค่ไหนเพียงพอกับการใช้งานหรือไม่ แรงดันน้ำเหมาะสมกับหรือไม่ และสถานที่ในการติดตั้งควรเลือกที่ให้เหมาะสม เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และทนทาน เพื่อให้ปั๊มน้ำเครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้ปั๊มน้ำเครื่องยนต์เบนซิน ได้แก่ 

      • ควรศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับปั๊มน้ำเครื่องยนต์เบนซินอย่างละเอียดรวมถึงข้อจำกัดในการใช้งานด้วย
      • การยกหรือเคลื่อนย้ายปั๊มน้ำเครื่องยนต์เบนซิน ควรทำด้วยความระมัดระวัง ห้ามเหนี่ยวรั้งสายไฟของปั๊มเด็ดขาด
      • ควรหลีกเลี่ยงการใช้สูบของเหลวที่ไม่ใช่น้ำ เช่น น้ำมัน หรือเคมีอื่นๆ หรือใช้งานในสภาวะที่อาจเกิดอันตรายได้
      • เลือกใช้ท่อเหล็ก หรือท่อพลาสติกที่ทนแรงดันได้ เพื่อป้องกันการเสียหายอันเกิดจากแรงสุญญากาศขณะดูด
      • ควรหลีกเลี่ยงการใช้ท่ออ่อน หรือสายยางสำหรับท่อดูด หรือท่อจ่ายเพื่อป้องกันท่อตีบและบิดงอ
      • ไม่ควรใช้งานเกินประสิทธิภาพของปั๊มเพราะอาจทำให้ปั๊มเสียหายได้
      • ไฟฟ้าที่ใช้จ่ายเข้าตัวปั๊มจะต้องเป็นระบบเดียวกัน และควรติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟหรือต่อสายดินทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
      • ควรระวังไม่ให้ปั๊มโดนน้ำหรือฝนสาดเพราะอาจทำให้อายุการใช้งานของปั๊มสั้นลง
      • การต่อท่อต้องซีลให้สนิทไม่รั่วลมในท่อดูด เพราะจะมีผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของปั๊
      • ท่อดูดจะต้องไม่สูงกว่าระดับของตัวปั๊ม
      • ท่อดูดจะต้องใส่ฟุตวาล์ว (หัวกะโหลก) และอาจจะใส่ตัวกรองน้ำร่วมด้วย
      • ปลายท่อดูดจะต้องจมอยู่ในน้ำ และควรห้างจากก้นย่อและผนังข้างบ่อไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อดูด
      • ปั๊มน้ำเครื่องยนต์เบนซินจะต้องมีน้ำเต็มตลอดเวลาในขณะใช้งาน
      • ท่อด้านจ่ายเหนือปั๊มน้ำให้ติดวาล์วกันน้ำย้อนและประตูน้ำ
      • เมื่อใช้งานอย่าลืมเปิดประตูน้ำทางท่อจ่าย
      • การติดตั้งท่อหรือชิ้นส่วนอื่นใดให้แน่ใจว่าน้ำหนักของมันจะไม่ส่งผลเสียโดยตรงต่อปั๊ม
      • หลีกเลี่ยงการต่อท่อหลายทาง หรือต่อท่อโค้งซิกแซกไปมา
      • ก่อนซ่อมบำรุงปั๊มจะต้องตัดกระแสไฟฟ้าออกก่อน

 

     ปั๊มน้ำเครื่องยนต์เบนซิน 
 

    จะเห็นได้ว่าข้อควรระวังในการใช้ปั๊มน้ำเครื่องยนต์เบนซินนั้นมีหลายข้อด้วยกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยในการใช้งานและคุณภาพของตัวสินค้านั่นเอง ดังนั้นการเลือกใช้ปั๊มน้ำเครื่องยนต์เบนซิน จึงจำเป็นต้องเลือกร้านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถแนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่ง บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด เป็นผู้จำหน่ายเครื่องยนต์เบนซินHonda หรือเครื่องยนต์อเนกประสงค์ต่าง ๆ เช่น ปั๊มน้ำเครื่องยนต์เบนซิน ปั๊มน้ำเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์เกียร์เรือ เครื่องยนต์การเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ มีบริการผลิต ซ่อม ประกอบเครื่องตัดหญ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกชนิด จัดจำหน่ายตัวเครื่องพร้อมอะไหล่ต่างๆ รับผลิตประกอบเครื่องปั่นไฟตามความต้องการของลูกค้า

------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
10 ข้อดีของเครื่องยนต์เบนซิน Honda  
พัฒนายนต์ชลบุรี ผลิตจำหน่ายปั๊มน้ำเบนซินและเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมทุกชนิด  
ข้อดีของการมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในการใช้งาน